Terms of service

Kempinga iekšējās kārtības noteikumi

Kempinga “Pie Daugavas” (tālāk Kempings) iekšējie kārtības noteikumi: Šie noteikumi reglamentē Kempinga Viesu tiesības, pienākumus un uzvedības normas, uzturoties Kempingā „Pie Daugavas”, Ceriņi, Jaunjelgava.

1. Atrodoties Kempinga teritorijā, Viesis piekrīt Kempinga iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2. Rezervācija var tikt atcelta ārkārtēju laika apstākļu dēļ - spēcīga negaisa prognoze, dzeltenais vai orandžais laika apstākļu brīdinājums. Atceļot rezervāciju laika apstākļu dēļ, tiek piedāvāti citi datumi vai atgriesta nauda. 

3. Lai īrētu teltis, laivu, pirti vai citu aprīkojumu, Viesim vajag uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kurā ir personas vārds, uzvārds, fotogrāfija un personas kods (ID), kā arī jāaizpilda tūristu reģistrācijas veidlapa.

4. Visi Kempinga pakalpojumi ir maksas pakalpojumi, saskaņā ar cenrādi.

5. Kempinga reģistrēšanās ir no 16:00 līdz 22:00. Izrakstīšanās no 9:00 līdz 12:00 (iepriekš saskaņojot laiku ar administrāciju).

6. Par pakalpojumiem viesi var norēķināties ar pārskaitījumu, vai skaidrā naudā (eiro) vai kredītkarti.

7. Kempinga teritorijā automašīnu patvaļīga novietošana ir aizliegta. Automašīnas drīkst novietot tikai speciāli tam paredzētajās stāvvietās, vai iepriekš saskaņojot ar Kempinga administrāciju.

8. Teltis Kempinga teritorijā jānovieto tiem speciāli atvēlētajās vietās, kuras ierāda administrācija.

9. Ugunskuru kurināšana Kempinga teritorijā ir atļauta stingri atvēlētajās vietās, iepriekš saskaņojot tās ar Kempinga administrāciju.

10. Kempinga teritorijā jāievēro tīrība, kārtība, kā arī LR likumdošanā paredzētās kārtības normas. Nepiesārņot telpas un teritoriju. Atkritumu savākšanu aiz sevis no Kempinga teritorijas nodrošina pats Viesis, nogādājot atkritumus speciāli šim nolūkam novietotos atkritumu konteineros.

11. Mājdzīvnieku atrašanās Kempinga teritorijā un teltīs NAV ATĻAUTA. 

12. UGUNSDROŠĪBA: Кempinga teltīs un koplietošanas telpās smēķēt stingri aizliegts. Sveces dedzināt nav atļauts.  Ēdienu gatavot teltīs nav atļauts. Aizliegts glabāt telpās viegli uzliesmojošus materiālus un šaujamieročus.

13. Kempinga darbinieks ir tiesīgs bez kempinga viesa klātbūtnes ieiet teltī, lai novērstu avārijas situāciju vai bojājumus. Ja jāveic ikdienas pārbaude un tīrības uzturēšana, laiks iepriekš jāsaskaņo ar Viesiem.

14. Kempinga Viesu pienākums ir: beidzoties īres laikam, uzaicināt Kempinga administrāciju pieņemt telti un nodot iznomāto inventāru.

15. Kempinga Viesu pienākums ir saudzēt Kempinga materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā.

16. Uzturoties Kempinga teritorijā, Viesiem jāievēro savstarpējo attiecību kultūra.

17. Uzturoties Kempinga teritorijā, Viesis apņemas ievērot nakts mieru pēc plkst.23:00. Kempings ir KLUSAIS KEMPINGS, kurā mūzikas atskaņošana un skaļas svinības NAV atļautas. 

18. Kempinga administrācija neuzņemas materiālo atbildību par Viesu personīgām mantām.

19. Bērni vecumā līdz 16 gadiem var uzturēties kempingā vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā. Vecāki vai bērnu pilnvarotās personas atbild par bērna drošību uz ūdens. Līdz 14 gadiem bērni drīkst peldēties tikai pieaugušo klātbūtnē.

20. Peldoties Daugavā Viesi pilnībā paši ir atbildīgi par savu drošību. No pontona laipām un platformām, lēkt uz galvas ūdenī ir stingri aizliegts.

Administrācijas tel.nr.: 25678898 Administrācijas darba laiks: pēc pieprasījuma